Warto zwrócić uwagę, że wszelkie rośliny polne należy regularnie doglądać, czy nie zostały zaatakowane przez szkodniki, choroby, czy chwasty. Zachwaszczenie to jeden z wiodących problemów, z jakimi zmagają się rolnicy. O ile w przypadku przydomowego ogródka chwasty wpływają na estetykę rabat, to na polach przyczyniają się do większych szkód. Dlatego też konieczne jest doglądanie i sprawdzanie stopnia zachwaszczenia, a w razie konieczności zastosowanie odpowiednich środków.

Co ważne pola dogląda się nie tylko wiosną, ale już od momentu wykonywanego siewu na jesień. W przypadku zaobserwowania wzrostu chwastów niezbędne jest przeprowadzenie oprysków. Spryskiwanie roślin polnych odbywa się w oparciu o stan zaawansowania zachwaszczenia. Proces ten jest zatem złożonym zabiegiem, który musi zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób.

W zależności od danej uprawy rozróżnia się różne preparaty, które pozwalają na skuteczne pozbycie się tych szkodników. Niezależnie od rodzaju wzrastających roślin opryski wykonuje się zawsze bezpośrednio po siewie lub w okresie powschodowym. Na tym etapie chwasty wykazują największą wrażliwość na stosowane herbicydy. Sam środek do oprysku nie będzie skuteczny, jeżeli przed jego zastosowaniem pole nie zostanie odpowiednio przygotowane do siewu.

Tak zwane doprawienie pola gwarantuje odpowiednie warunki do wzrostu siewów, ale także odseparowanie ich od głębokości działania środków chwastobójczych.