Preparat chwastobójczy na wykę ptasią

Wyka ptasia to bardzo szkodliwy chwast. Jego pojawienie się wśród plonów może doprowadzić do szybkiego zahamowania wzrostu, gdyż roślina ta mocno się rozrasta. Posiada długie i bardzo wiotkie pędy o właściwościach czepnych. Te pozostawione bez ingerencji szybko się rozrastają i oplatają wokół zbóż, dosłownie dusząc rośliny użytkowe. Chwast stanowi dużą konkurencję również ze względu na zabieranie dopływu światła, wody oraz składników pokarmowych.

W rolnictwie stwarza bardzo duże zagrożenie dla upraw również z innego względu. Długie, wijące się pędy podczas zbiorów mogą przyczynić się do uszkodzenia elementów maszyn rolniczych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań, które mają na celu usunięcie tego typu chwastów. Warto zwrócić uwagę, że są to gatunki trudne do opanowania, jeśli nie zwróci się uwagi również na ich występowanie na przyległych terenach. Wyka ptasia uwielbia rowy, międzyrzędzia, skąd może się rozprzestrzeniać poprzez korzenie, pędy, a także nasiona. Jeśli zabiegi z zakresu podstawowej pielęgnacji zawodzą, konieczne jest zastosowanie preparatu chemicznego. Tutaj warto pamiętać o wszelkich środkach ostrożności.

Polegają one przede wszystkim na dobraniu środka do danego rodzaju uprawy, którą zaatakowała wyka. Niezbędne jest oczywiście zastosowanie się do wskazań producenta, co do kwestii stosowania oprysku w danej fazie rozwojowej upraw. Warto podkreślić, że tereny przyległe do upraw można potraktować silniejszym środkiem, który całkowicie wyeliminuje wykę ptasią.