Zboża jare to rośliny, które w przeciwieństwie do ozimych nie potrzebują okresu niskich temperatur. Zalicza się do nich wiele gatunków, takich jak owies, kukurydza, czy słonecznik. Niestety również i te atakowane są przez chwasty, wpływające niekorzystnie na ich wzrost. Jednym z dokuczliwych chwastów w zbożu jarym jest rumian polny, bardzo popularny kwiat. Jest to jednoroczna roślina, która bardzo często wzrasta na naszych polach. Podobny do rumianku, często z nim mylony. Jednak jego piękne oblicze nie ma nic wspólnego z korzystnym oddziaływaniem na plony.

Dlatego też bardzo ważne okazuje się zwalczanie rumianu polnego, które opiera się na trzech głównych metodach. Możliwe jest niszczenie wschodów w zasiewach, dbanie o materiał siewny, aby był w najczystszej postaci, a także stosowanie nawozów wapiennych oraz obornika. Jak najbardziej można wykorzystać wszelkie dostępne środki chemiczne, w postaci różnych rodzajów herbicydów. Aby zabiegi odchwaszczania z użyciem środków chwastobójczych były skuteczne, należy pamiętać o podstawowych zasadach. Opryski w zbożu jarym można przeprowadzać do dziesiątego dnia po siewie, jednak tutaj znowu występują wyjątki. W pewnych wypadkach stosowanie środków zwalczających rumian polny może odbywać się tylko do trzech dni po posadzeniu. Z kolei w przypadku roślin strączkowych eliminowanie rumianu odbywa się dopiero na etapie wzrostu trzech pierwszych liści. Bez względu na rodzaj uprawy, pamiętajmy, aby wykonywać oprysk w dni bezdeszczowe.